مهربانی
مهربانی
سه‌شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1389
شب وشب زنده داری

آه ای خدای نیمه شب های کوفه ی تنگ

ای روشن خدا

درشب های پیوسته تاریخ

ای روح لیله القدر

حتی اذا مطلع الفجر

هنگام «شب» برای خلوت با «محبوب» و راز و نیاز با «معبود» و تقرب یافتن به پروردگار و عرض نیاز عاشقانه به درگاه خدا بهترین فرصت است. خداوند مهربان به تمامی بندگان خود نظر لطف فراوانی دارد تا آنجا که به بنده خود می‌گوید:

بنده من ! نماز شب بخوان که آن یازده رکعت است .

اما بنده به خدا می‌گوید: خدایا ! خسته‌ام نمی‌توانم نیمه شب یازده رکعت بخوانم.

بنده من! دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر را بخوان.

اما بنده به خدا می‌گوید: خدایا ! خسته‌ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم.

بنده من ! قبل از خواب این سه رکعت را بخوان.

اما بنده به خدا می‌گوید: خدایا ! سه رکعت زیاد است.

بنده من ! فقط یک رکعت نماز وَتر را بخوان.

اما بنده به خدا می‌گوید: خدایا! امروز خیلی خسته شده‌ام آیا راه دیگری ندارد؟

بنده من! قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان بکن و بگو یا الله.

اما بنده به خدا می‌گوید: خدایا! من در رختخواب هستم و اگر بلند شوم خواب از سرم می‌پرد!.

بنده من! همانجا که دراز کشیده‌ای تیمم کن و بگو یا الله.

اما بنده به خدا می‌گوید: خدایا! هوا سرد است و نمی‌توانم دستانم را از زیر پتو بیرون بیاورم.

بنده من! در دلت بگو یا الله، ما نماز شب برایت حساب می‌کنیم.

اما بنده اعتنای نمی‌کند و می‌خوابد.

پس خداوند به ملائکه خود می‌گوید: ملائکه من، ببینید من اینقدر ساده گرفتم اما بنده من بی‌اعتنا است و خوابیده است. چیزی به اذان صبح نمانده او را بیدار کنید دلم برایش تنگ شده است امشب با من حرف نزده است.

خداوند، دو بار او را بیدار کردیم اما باز هم خوابید.

ملائکه من، در گوشش بگوید پروردگارت منتظر توست.

پروردگارا باز هم بیدار نمی‌شود!

اذان صبح را می‌گویند هنگام طلوع آفتاب است.

ای بنده بیدار شو نماز صبحت قضا میشود.

خورشید از مشرق سر بر می‌آورد خداوند رویش را بر میگرداند و می‌گوید:

ای ملائکه من، آیا حق ندارم که با این بنده قهر کنم؟

 

یه دانستنی جالب :

خروس اذان صبح را چندین نوبت می خواند؟

                  خروس اذان ظهرومغرب را نمی خواند اما اذان صبح را درچندین نوبت می خواند.

40 دقیقه قبل ازاذان صبح حدود 15 بار بانگ می زند.

25 دقیقه بعد دوباره 15 بارتکبیرمی گوید. سپس سکوت می کند تاکسانیکه مشغول نمازشب هستند نمازشفع ووتررا تمام کنندودقیقا موقع اذان درحدود 21 باراذان می خواند وبلافاصله دودقیقه ازهربانگی تا چهل بارمشغول تکبیرمی شود.


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری