مهربانی
مهربانی
یکشنبه 17 آبان‌ماه سال 1388
به دنبال خدا نگرد ، خدا همه جاهست

  خدایا ....

ازتاریک خانه های بی شمارگذرکرده ام تا پرتویی ازتلالوخداوندی ات را دریابم . کوهستان های بسیاری را پشت سرگذاشته ام تا گوشه ای ازستیغ جبروتت را حس کنم وحالا آمده ام تا ازهوای آفتابی رحمتت سرشارشوم . ای آنکه شبانه روز، در رگ های آفرینش جریان داری ، ای آنکه بی توهیچ نیست وباتوتمامت هستی ، هویتی شگرف را تجربه می کند ! از زخم های کهنه ام تنها با توسخن می گویم که رازدار مطلقی . مرا دریاب و دقایق بی پناهم را تکیه گاه باش ،

« یا ارحم الراحمین» 

ای خوب ای مهربانترین ، به دنبال خدا نگرد ...

خدا در بیابان های خالی از انسان نیست . خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست .

خدا در مسیری که به تنهایی آن را سپری می کنی نیست ، خدا آنجا نیست...به دنبالش نگرد !

خدا درنگاه منتظرکسی است که به دنبال خبری از توست .در قلبی است که برای تو می تپد.

خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جانی دوباره می گیرد  ...خدا آنجاست ...

خدا در خانه ای است که تنهایی در آنجا نیست ، در جمع عزیزترین هایت است ...

خدا در دستی است که به یاری می گیری در قلبی است که شاد می کنی ، در لبخندی است که به لب می نشانی ...  

خدا در دیر و بتکده و مسجد نیست ،لابلای کتاب های کهنه نیست ، این قدر نگرد ، گشتن ات زمانی است که هدر می دهی ...زمانی که می تواند بهترین ثانیه ها باشد ...

خدا در عطر خوش نان است ، آنجاست که زندگی می کنی و زندگی می بخشی ...

خدا در جشن و سروریست که به پا می کنی ...آنجاست که عهد می بندی و عمل می کنی

خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دردوری از انسانها نگرد ، آنجا نیست ....او جایی است که همه شادند ، جایی است که قلب های شکسته ای نمانده  ...در نگاه پرافتخار مادریست به فرزندش ، و در نگاه عاشقانه زنی به همسرش ، و در اندیشه کودکی که می پندارد پدرش قهرمانیست دردنیا ...

خدا را در غم جستجو نکن ، در کنج خاک گرفته ی آنچه که سال ها روایت کرده اند، نگرد....

خدا را ، جای دگر باید جستجو کنی، جوانمردهایی که با پای پیاده می روند به جستجوی خدا ، او را نخواهند یافت  ...

 

خدا نزدیک تر از آنست که فکر می کنیم ،درفاصله نفس های من و توست که به هم آمیخته، در قلبی است که برای تو می تپد،در میان گرمای دستان ماست که به هم پیچیده

[خدا اینجاست مهربان من اینجاست]


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری